“29” kortspil

Antal spillere: 3-8

Antal kort: 52, ingen jokere.

Kortgivning: Alle skal have lige mange kort. Er I 3 spillere, så tages en 10’er ud af spillet. Er I 5 spillere, tager I to 10’ere væk. Er i 7 spillere, tager I tre 10’ere væk. Ved 6 eller 8 spiller tages alle fire 10’ere væk.

Kortenes værdi: Billedkortene og esserne tæller 1 point, mens de øvrige kort tæller som deres øjne.

Spillets formål: At vinde så mange stik som muligt.Kortbagside

Spillets gang i “29” kortspil: Forhånden spiller et kort ud og siger højt kortets værdi. Spilleren til venstre lægger et kort (helt frit) oven på og siger højt den samlede pointværdi. På denne måde fortsættes, til en spiller lægger et kort, så summen bliver præcis 29. Kortenes farver har ingen betydning i dette spil. Kun kortenes værdi tæller. Det gælder om at ramme præcis 29. Hvis du, når du er i tur, kun kan lægge kort, der bringer summen op over 29, så må du melde pas, og lade næste spiller lægge et kort. Den, der lægger det sidste kort og bringer summen på 20, har vundet stikket, og tager alle kortene ind. Den næste spiller skal nu spille ud til det følgende stik. På denne måde fortsættes, til alle kortene er brugt, eller at ingen længere kan lægge kort ud. De overskydende kort lægges til side. Den med flest stik vinder. Husk du skal lægge et kort, hvis du kan. Hvis summen fx er 27, og du sidder med et billedkort, men ikke med en 2’er, så skal du lægge billedkortet og sige ”28”.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.